Miłość w Polsce i na Słowacji - Láska v Poľsku a na Slovensku Dlaczego się zakochamy? Prečo sa zamilujeme?

Gdy poznajemy nowego człowieka, jego obraz poprzez wzrok przeniesie się do mózgu, a ten za podstawie pewnych rysów, zachowania, gestykulacji, znaczy się na podstawie mowy ciała oceni, czy jest rzeczona osoba dla nas odpowiednim partnerem. W takim przypadku zacznie się w nadnerczu tworzyć hormon adrenaliny. Zacznie się produkować też fenyloetyloamina, a my przeżywamy euforię, jesteśmy jak naćpani. Wydzielać się zacznie też dopamina i noradrenalina, które nam polepszą nastrój i wywołają czerwień na twarzy, spowodowaną przez przekrwienie naczyń krwionośnych. Fenyloetyloamina jest uzależniająca, stajemy się od niej uzależnieni. Swojego narkotyku potrzebujemy stale i dostajemy go w obecności kochanej osoby. A gdy nie jesteście razem, czujecie oznaki abstynencji, jesteście w złym nastroju, bez energii, bez chęci by cokolwiek robić. Nie śpicie, nie jecie brakuje Wam kochanej osoby. Z czasem wydzielanie się fenyloetyloaminy spada, zastępuje ją endorfina, i jest to okres, w którym się okazuje, czy są dwoje sobie przeznaczeni albo pójdą osobno swoimi drogami...

Keď spoznáme nového človeka, jeho obraz sa zrakom prenesie do mozgu a ten na základe určitých rysov, správania sa, gestikulácie, teda na základe reči tela vyhodnotí, či je dotyčná osoba pre nás vhodným partnerom. V takom prípade sa začne v nadobličkách tvoriť hormón adrenalín. Začne sa produkovať aj fenyletylamín a my prežívame eufóriu, sme ako zdrogovaní. Uvoľňovať sa začne i dopamín a noradrenalín, ktoré nám zlepšia náladu a vyvolajú červeň na tvári spôsobenú prekrvením ciev. Fenyletylamín je návykový, stávame sa na ňom závislý. Svoju drogu potrebujeme stále a dostávame ju v prítomnosti milovanej osoby. A keď nie ste spolu, cítite abstinenčné príznaky, ste bez nálady, bez energie, bez chuti čokoľvek robiť. Nespite, nejete, chýba Vám milovaná osoba. Časom sa vylučovanie fenyletylamínu znižuje, nahrádza ho endorfín, a to je obdobie, kedy sa ukáže, či sú si dvaja súdení alebo pôjdu každý svojou cestou...Co to są Walentynki i jak powstało to święto?

Čo je Valentín a ako vznikol tento sviatok?

Walenty z Terni był księdzem, lekarzem i później świętym. Czyny, dzięki którym wszyscy zakochani o nim sobie na początku lutego wspominają, łączą się z władzą cesarza Klaudiusz II. Klaudiusz był znany ze swojego zamiłowania do wojennych wypraw i oporu do związków rodzinnych swoich legionistów. Wyznawał opinię, że żonaty wojak opieką nad rodziną osłabia swoją zdolność bojową i bezinteresowność. Dlatego zakazał swoim żołnierzom zawierać małżeństwa. Właśnie ksiądz Walenty ten zakaz ignorował i dalej potajemnie udzielał ślubu zakochanym parom. Wieści o jego czynach dostały się do cesarza, który uwięził buntującego się księdza. 14 lutego 269 roku kat mieczem zakończył jego żywot. Święto świętego Walentego zaczęło się w Kościele katolickim oficjalnie obchodzić podczas pontyfikatu papieża Gelazjusza I, 14 lutego roku 496.

Valentín z Terni bol kňaz, lekár a neskorší svätec. Skutky, vďaka ktorým si naňho všetci zamilovaní na začiatku februára spomínajú, sa spájajú s vládou cisára Claudia II. Claudius bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Zastával názor, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť a obetavosť. Preto zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá. Práve kňaz Valentín tento zákaz ignoroval a naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. Jeho konanie sa donieslo cisárovi, ktorý dal rebelujúceho kňaza uväzniť. 14. februára 269 kat mečom ukončil jeho život. Sviatok svätého Valentína sa začal v katolíckej cirkvi oficiálne sláviť počas pontifikátu pápeža Gelasia I., 14. februára roku 496.Jak Polacy świętują Dzień świętego Walentego?

Ako slávia Poliaci Deň svätého Valentína?

Niemal trzy czwarte Polaków obchodzi Walentynki, z czego jedna trzecia uważa to święto za dowód miłości.

Takmer tri štvrtiny Poliakov slávia Valentína, z čoho jedna tretina považuje tento sviatok za dôkaz lásky.

Dla 47% kobiet najważniejsze są niestandardowe rozrywki i aktywny sposób spędzania czasu, takie jak lot balonem, wspólny masaż czy wspólna wizyta w Escape Roomie. Mężczyźni głównie wolą iść do restauracji czy kina (obydwa 34%).

Podľa 47% percent žien sú najdôležiejšie neštandardné zábavy a aktívny spôsob trávania času, ako napríklad let balónom, spoločná masáš či spoločná návšteva Escape Roomu. Muži volia hlavne zájdenie do reštaurácie či kina (obidva 34%).

Prawie połowa ankietowanych mężczyzn (49%) wyraziła także chęć przygotowania własnoręcznie prezentu, aby okazać dowód sympatii wybrance, taką formę wybrało także 38% kobiet. Około połowa badanych obu płci rozpoczyna planowanie święta na kilka dni wcześniej. 1/5 badanych jest gotowa wydać z okazji Dnia Zakochanych 100-300 zł, a ponad 40 % – nie więcej niż 100 zł.

Takmer polovica opýtaných mužov (49%) prejavila tiež chuť pripraviť vlastnoručne darček, aby ukázali dôkaz sympatii vyvolenej, túto formu zvolilo aj 38% žien. Asi polovica oboch skúmaných pohlaví začína plánovanie sviatku až niekoľko dní pred ním. Jedna pätina skúmaných je ochotná vydať pri príležitosti Dňa Zamilovaných 100-300 PLN a ponad 40% - nie viac ako 100 PLN.

19% ankietowanych zamierza wyznać miłość poprzez list walentynkowy, 9% poprzez własny wiersz, a 4% poprzez własną piosenkę.

19%  respondentov má v pláne vyznať lásku pomocou Valentínskej pohľadnice, 9% vlastným veršom a 4% vlastnou pesničkou. 

Więcej informacji znajdziecie w ciekawym artykule (po słowacku):
Viac informácii sa dozviete v zaujímavom článku:

 Jak Słowacy świętują Dzień świętego Walentego?

Ako slávia Slováci Deň svätého Valentína?

 Według statystyk świętują go dwie trzecie Słowaków.
Podľa štatistík ho oslavujú približne dve tretiny Slovákov. 
Ulubione prezenty u kobiet to / Najobľúbenejšie darčeky u žien sú: 
słodycze sladkosti (51%) 
kwiaty kvety (47%)
biżuteria šperky (32%)
karty podarunkowe darčekové poukazy (32%)
pluszowe zabawki plyšové hračky (26%). 
Najgorsze prezenty według kobiet to / Najhoršie darčeky podľa žien sú: 
produkty do domu produkty do domácnosti (42%)
pieniądze peniaze (40%)
pluszowe zabawki plyšové hračky(ktoré podľa ankety môžu byť dobré, ale aj zlé (37%)) 
kartka walentynkowa Valentínska pohľadnica (26%).

Ulubione prezenty według mężczyzn / Najobľúbenejšie darčeky podľa mužov:
elektronika elektronika (41%)
perfumy parfumy (32%)
ubranie oblečenie (31%)
pieniądze peniaze (28%)
słodycze sladkosti (28%)
Najgorsze prezenty według mężczyzn / Najhoršie podľa mužov:
kartka walentynkowa Valentínska pohľadnica (52%)
pluszowa zabawka plyšová hračka (49%)
bielizna spodné prádlo (48%)
pieniądze peniaze (44%)
produkty do domu produkty do domácnosti (27%)

Słowak inwestuje średnio 57 euro na Walentynki. 
Większoś kobiet jednak bardziej doceni wspólnie spędzony czas niż materialne rzeczy.

Priemerne Slovák investuje na Valentína 57 EUR. 
Väčšina žien však viac ocení spoločne stravený čas ako materiálne veci.

Więcej informacji znajdziecie w ciekawym artykule (po słowacku):
Viac informácii sa dozviete v zaujímavom článku:


Jak nazywa się zakochaną parę w Polsce i na Słowacji?

Ako sa nazýva zamilovaný pár v Poľsku a na Slovensku? 

W obydwu naszych krajach miłość przypisuje się do ptaków, niespodziewanie jednak nie tym samym. :O
W Polsce mówi się ,,zakochani jak dwie papużki nierozłączki",
podczas gdy na Słowacji z miłością łączy się sierpówka
i dlatego tradycyjnie się mówi ,,Gruchać jak dwie sierpówki"

 V obidvoch našich krajinách sa láska pripisuje vtáčikov, prekvaplivo však nie tým istým. :O
V Poľsku sa vraví "zamilovaní ako dvaja nerozlučiteľné papagáje", 
pričom na Slovensku sa s láskou spája hrdlička 
a preto sa tradičné hovorí "Hrkútať si ako dve hrdličky"A słowiańskie święta miłości? A čo slovanské sviatky lásky?

Rodzimym, słowiańskim świętem miłości jest Noc Kupały, związana z letnim przesileniem Słońca, obchodzona w czasie najkrótszej nocy w roku (21-22 czerwca). Jest to święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości, powszechnie znane i obchodzone na całej Słowiańszczyźnie. W Noc Kupały rozpalane były ogniska, przez które świętujący skakali i tańczyli wokół nich, co miało oczyszczać i chronić przed złymi mocami i chorobami. Dziewczęta puszczały w nurty rzek wianki z zapalonymi świecami, które miały zostać łowione przez mężczyzn, co miało zwiastować zamążpójście. Przy wyławianiu wianków tworzyły się pary. Pary te wyruszały potem do lasu poszukiwać na mokradłach kwiatu paproci, zwanego też perunowym kwiatem, wróżącego pomyślny los. Rankiem powracali do płonących wciąż ognisk i skakali przez ogień, trzymając się za ręce. Obrzęd ten kończył Noc Kupały.

Rodným slovanským sviatkom lásky je Noc Kupala, spojená s letným slnovratom Slnka, oslavovaná v čse najkratšej noci v roku (21-22. júna). Je to sviatok ohňa, vody, slnka i mesiaca, úrody, plodnosti, radosti i lásky, ľudovo známe i oslavované na celom území Slovanov. Počas Noci Kupala boli zapálené ohniska, cez ktoré preskakovali oslavujúci a tancovali okolo nich, čo malo očistiť a chrániť pred zlými silami a chorobami. Dievčatá púšťali do prúdu riek venčeky so zapálenými sviečkami, ktoré mali byť chytané mužmi, čo malo byť predzvesťou manželstva. Pri lovení venčekov sa tvorili páry. Tieto páry sa potom vybrali do lesa hľadať na mokriny kvet papraďa, nazývaného tiež perúnovým kvetom, predpovedajúcim úspešný osud. Ráno sa vracali k planúcim ohniskám a skákali cez oheň, držiac sa za ruky. Tento obrad ukončil Noc Kupala.

© Iwan Sokołow

Najdłuższa miłosna baśń na świecie pochodzi ze Słowacji

Najdlhšia ľúbostná báseň na svete pochádza zo Slovenska

áska má veľa podôb... a najkrajšia si Ty.


Viac tu: https://blahozelania.webnode.sk/blahozelania/valentin/

Láska má veľa podôb... a najkrajšia si Ty.


Viac tu: https://blahozelania.webnode.sk/blahozelania/valentin/

Láska má veľa podôb... a najkrajšia si Ty.


Najdłuższą miłosną baśń świata Andrej Sládkovič zaczął pisać jesienią roku 1844,
gdy dowiedział się, że jego miłą chcą wydać za innego (za bogatego piernikarza).
Ostatnie wiersze dopisał latem 1846 roku, gdy jego Maryna była już prawie rok wydana za innego.
Sládkovič w dziele wspomina też o geograficznych częściach Słowacji, jak na przykład Sitno i Hron.
Miesza tu swoją miłość do kraju z miłością do kobiety.

Najdlhšiu ľúbostnú báseň sveta začal Andrej Sládkovič písať na jeseň roku 1844,
keď sa dozvedel, že jeho milú chcú vydať za iného (za bohatého pernikára).
Posledné verše dopísal v lete roku 1846, keď jeho Marína bola už takmer rok vydatá za iného.
Sládkovič v diele spomína aj geografické časti Slovenska, ako napríklad Sitno a Hron
Prelína tu svoju lásku k vlasti s láskou k žene.


MARYNA ma 291 strof i 2900 wierszy.
Jest to już od 173 lat najdłuższa miłosna baśń świata.
Od roku 2017 jest zapisana jako oficjalny światowy rekord w World Record Academy,
w największej organizacji od certyfikatów światowych rekordów.

MARÍNA má 291 strof a 2900 veršov.
Je to už 173 rokov najdlhšia ľúbostná báseň sveta.
Od roku 2017 je zapísaná ako oficiálny svetový rekord vo World Record Academy,
Najväčšej organizácii na certifikáciu svetových rekordov.

Marína  
(prvá strofa)

Ja sladké túžby, túžby po kráse
spievam peknotou nadšený,
a v tomto duše mojej ohlase
svet môj je celý zavrený;
z výsosti Tatier ona mi svieti,
ona mi z ohňov nebeských letí,
ona mi svety pohýna;
ona mi kýva zo sto životov:
No centrom, živlom, nebom, jednotou
krás mojich moja Marína!

Całą baśń możecie przeczytać po słowacku tu - Andrej Sládkovič: Marína
Celú báseň si môžete prečítať tu - Andrej Sládkovič: Marína
Poemat przetłumaczył na język polski Józef Waczków.


Zainspirowani nieszczęśliwą (ale w odróżnieniu od Romea i Julii prawdziwą) miłością Maryny i Sládkoviča postanowili w fundacji Marína a Sládkovič uratować dom, gdzie kiedyś żyła Maryna (Pišlová), który w 2015 roku był na sprzedaż i stworzyć w nim coś symbolicznego na cześć miłości.
I tak powstał projekt - BANK MIŁOŚCI.
Miejsce, gdzie możecie w skrzynce zachować przedmiot związany z miłością na 1 rok lub na zawsze. Więcej informacji znajdziecie na stronie Banku Miłości - kliknijcie na obrazek poniżej. :)

Inšpirovaný nešťastnou (ale na rozdiel od Júlie a Rómea skutočnou) láskou Maríny a Sládkoviča
 sa rozhodli v nadácii Marína a Sládkovič zachrániť dom, kde kedysi žila Marína (Pišlová), 
ktorý bol v roku 2015 na predaj a vytvoriť v ňom niečo symbolické na počesť lásky. 
A tak vznikol projekt - BANKA LÁSKY
Miesto, kde si môžete do schránky uložiť predmet týkajúci sa lásky na 1 rok alebo navždy. 
Viac informácií sa dozviete na stránke Banky lásky - kliknite na obrázok. :-) 
17 21


5 polskich i słowackich piosenek o miłości

5 poľských a slovenských pesničiek o láske

Polskie Poľské


Tłumaczenie piosenki Preklad piesne -  KLIK :-)

Słowackie Slovenské  


Tłumaczenie piosenki Preklad piesne -  KLIK :-)

Więcej piosenek znajdziecie na naszym YouTube w playliście Romantyka - Romantika.
Stopniowo będziemy dodawać kolejne. :)
Viac pesničiek nájdete na našom YouTube v zozname Romantyka - Romantika. 
Postupne budeme dopĺňať ďalšie. :-) 
💘Życzymy wam pięknych Walentynek
Želáme vám pekného Valentína.💘

Komentáre