Zamek w Holiczu - Zámok v Holíči

W lipcu 2017 wybraliśmy się na wycieczkę do miasta Holicz na Słowacji, by odwiedzić tamtejszy zamek.  Dzień był upalny, a cel naszej podróży nam nastrojów nie ostudził - był przewspaniały!


V júli 2017 sme sa vybrali na výlet do mesta Holíč na Slovensku, aby sme navštívili tamojší zámok. Deň bol sparný, a cieľ našej cesty nám náladu neschladil - bol nádherný!Holicz znajduje się niedaleko granicy słowacko-czeskiej, około godzinę drogi samochodem z Bratysławy. Jazdę zaczęliśmy z rana przed obiadem, by jak najszybciej dostać się na miejsce. Znalezienie zamku ani miejsca parkingowego nie przysporzyło nam problemów, obiekt jest duży i dobrze oznaczony, a miejsc dla aut jest wiele. Wejście na teren kasztelu było bezpłatne, można było spacerować wokół wielkiego pałacu i zwiedzać częściowo wyremontowane budynki otaczające żwirowy chodnik. Przy bramie był niewielki sklep, w którym kupić można było bilety, jak i pamiątki. My kupiliśmy magnez na lodówkę :)


Holíč sa nachádza neďaleko slovensko-českej hranice, asi hodinu cesty autom z Bratislavy. Do auta sme nasadli pred poludním, aby sme sa čo najrýchlejšie dostali na miesto. Ani nájdenie zámku ani parkovacieho miesta nám neprinieslo problémy, objekt je veľký a dobre označený, miest pre autá je veľa. Vstup do areálu kaštielu bol bezplatný, bolo možné prechádzať sa okolo veľkéh paláca i navštíviť čiastočne zrekonštruované budovy obklopujúce štrkový chodník. Pri bráne bol obchodík, v ktorom sa dali zakúpiť vstupenky ako aj suveníry. Kúpili sme si magnetku na chladničku. :-)
Można wykupić zwiedzanie pałacu, wchodzi się wtedy doń wraz ze słowacką przewodniczką. Oprowadzała nas ona po dostępnych dla odwiedzających pomieszczeniach i opowiadała o ich historii i znaczeniu. Niestety nie mogliśmy przejść się po całym pałacu, jakieś 3/4 budynku było zamknięte dla publiczności. Ale i to co mogliśmy zobaczyć wywarło na nas ogromne wrażenie!


Môžete si zakúpiť prehliadku paláca, vtedy sa do neho vstúpi spolu so slovenskou sprievodkyňou. Viedla nás po miestnostiach dostupných pre návštevníkov a rozprávala o ich histórii a význame. Žiaľ, nemohli sme sa prejsť po celom paláci, asi 3/4 budovy bolo pre verejnosť uzavreté. Ale aj to, čo sme mohli vidieť, urobilo na nás obrovský dojem!
W pomieszczeniach zamku znajduje się muzeum związane z zamkiem jak i miastem. Widzieliśmy tam stary sprzęt gospodarczy i rzemieślniczy, meble, obrazy, makiety budynków, wyposażenie mieszkańców i wiele więcej. Duże wrażenie zrobiła na nas makieta całego zespołu zamkowego z czasów swojej świetności. Po muzeum przyszedł czas na zamkową kaplicę. Była bardzo wysoka, rozbrzmiewał w niej niesamowity pogłos, który na pewno był dobrze słyszalny z podwyższonych miejsc przeznaczonych dla tych wyżej urodzonych. Z przodu kaplicy było puste miejsce na ogromny obraz. Ten niestety był wykradziony przed wieloma laty i teraz zamek musi prosić aktualnych posiadaczy o tymczasowe wypożyczanie go na specjalne okazje.


V priestoroch zámku je aj múzeum súvisiace so zámkom i mestom. Videli sme tam starú hospodársku aj remeselnú výbavu, nábytok, obrazy, makety budov, zariadenia obyvateľov i oveľa viac. Veľký dojem na nás urobila maketa celého zámockého komplexu z časov svojej slávy. Po múzeu prišiel čas na zámockú kaplnku. Bola veľmi vysoká,  rozoznievala sa v nej úžasná ozvena, ktorá bola dobre počuteľná z vyvýšených miest určených pre tých urodzenejších. Vpredu kaplnky bolo prázdne miesto (určené) na obrovský obraz. Žiaľ, ten bol pred mnohými rokmi ukradnutý a zámok teraz musí prosiť aktuálnych vlastníkov o dočasné požiačiavanie na zvláštne príležitosti.

Kaplica Kaplnka


Wielką atrakcją dla nas były kamienne schody z rzeźbionymi reliefami, nośnymi kolumnami i z zachowaną pierwotną pięknie kutą poręczą prowadzące na piętro, nie mogliśmy się powstrzymać by nie zrobić sobie kilku zdjęć przy nich. :D Na górze dostęp mieliśmy jedynie do chińskiej sali, w której znajdowały się oryginalne eksponaty sprzed wieków, sprowadzone przez starych posiadaczy zamku. Tapety widoczne na ścianach przedstawiały życie codzienne Chińczyków i ich kulturę, a ogromne lustra zdumiewały swoimi rozmiarami i dekoracjami, choć widać było na nich działanie zęba czasu.


Veľkou atrakciou pre nás boli kamenné schody s umelecky tesanými reliéfmi, nosnými stĺpmi a so zachovaným pôvodným krásne kovaním zábradlím vedúce na prvé poschodie, nedokázali sme odolať tomu, aby sme neurobili zopár fotiek pri nich. : D Na vrchole sme mali prístup len do "Čínskej sály", ktorá obsahovala originálne starodávne exponáty, ktoré priniesli starí majitelia zámku. Tapety viditeľné na stenách zobrazovali každodenný život čínskeho ľudu a ich kultúru a obrovské zrkadlá ohromovali svojimi rozmermi a dekoráciami, hoci na nich bolo vidieť pôsobenie zuba času.
Chińska sala i jej oryginalne eksponaty. Čínska sála a jej originálne exponáty.

Końcowym miejscem naszego zwiedzania z przewodniczką były podziemia*, w których składowane były dobra oraz woda na podlewanie ogrodów. Były rozległe, z wieloma pomieszczeniami i długimi korytarzami. Był tam klimat. :D


Posledným miestom našej prehliadky so sprievodcom bolo podzemie*, v ktorom boli skladované tovary a voda na zavlažovanie záhrad. Boli rozsiahle, s mnohými miestnosťami a dlhými chodbami. Zaujímavá "atmoška".** : D
Zamek w przeszłości posiadał specjalny dach, który skonstruowany był tak, by zbierał deszczówkę odprowadzaną potem rurami do podziemi, gdzie była składowana i używana do nawadniania przepięknych ogrodów wokół budynku głównego. Dziś niestety ogrodów już nie ma, ani tego ciekawego systemu.


Zámok mal v minulosti špeciálnu strechu, ktorá bola postavená tak, aby zhromažďovala dažďovú vodu odvádzanú potom cez potrubia do podzemia, kde bola skladovaná a využívaná na zavlažovanie krásnych záhrad okolo hlavnej budovy. Bohužiaľ dnes už tieto záhrady neexistujú, ani tento zaujímavý systém.Wokół kompleksu zamkowego znajduje się fosa, po której można było pływać łódkami. Nie zdecydowaliśmy się w tym dniu na pływanie, ale w przyszłości pewnie to jeszcze spróbujemy. :)


Okolo zámockého komplexu je prístav, po ktorom sa dá plávať na člnoch. Rozhodli sme sa tento deň nevyužiť člnkovanie, ale v budúcnosti to pravdepodobne ešte skúsime. :)

Wyjaśnienie do wpisu - Vysvetlivky k článku

* W słowackim języku rozróżnia się liczbę podziemi - gdy podziemia należą do jednego kompleksu, posiadają one liczbę pojedynczą, a gdy mówimy o większej ilości kompleksów z własnymi podziemiami, posiadają one liczbę mnogą (np. podziemia na Słowacji).  Aj keď ide o jedno podzemie, v poľštine sa zvykne hovoriť v množnom čísle "podzemia". 
** pot. atmosfera

Strona miasta Holicz - Stránka mesta Holíč 

Zamek w Holiczu - Zámok v Holíči 

 

 

Komentáre