Polski alfabet / Poľská abeceda

Veľké písmená Malé písmená Príklad Preklad
A a ananas (ananas) ananás (ananas)
Ą ą pociąg (počjong) vlak (wlak)
B b bóbr (búbr) bobor (bobor)
C c cebula (cebúla) cibuľa (cibulja)
Ć ć ćma (čšma) mora (mora)
D d dom (dom) dom (dom)
E e echo (echo) echo (echo)
Ę ę dziękuję (deňkujə) ďakujem (dzakujem)
F f fort (fort) pevnosť (pewnosć)
G g góra (gúra) hora (hora)
H h druh (druch) spoločník (spoloczniik)
I i igła (igua) ihla (ihla)
J j jaszczurka (jaščurka) jašterica (jaszcierica)
K k kot (kot) mačka (maczka)
L l litera (litera) písmeno (piismeno)
Ł ł łóżko (úžko) lôžko (lłożko)
M m miłość (miuošč) láska (laaska)
N n noc (noc) noc (noc)
Ń ń koń (koň) kôň (kłoń)
O o obcokrajowiec (obcokrajoviec) cudzinec (cudziniec)
Ó ó ósmy (úsmy) ôsmy (łosmy)
P p piątek (piountek) piatok (piatok)
R r rdza (rdza) hrdza (hrdza)
S s Słońce (suoňce) Slnko (slnko)
Ś ś środek (šrodek) stred (stred)
T t talent (talent) talent (talent)
U u ucho (ucho) ucho (ucho)
W w woda (voda) voda (woda)
Y y czytać (čytačš) čítať (ćiitać)
Z z zadanie (zadanie) zadanie (zadanie)
Ż ż żart (žart) vtip (wcip)
Ź ź źródło (žjrúduo) prameň (pramień)

zdroj (zdroj)


Poľská abeceda - nahrávka:


Príklady slov podľa abecedy - nahrávka:
Preklady - nahrávka:
V poľštine je dôraz (prízvuk) na druhej slabike od konca.

Napríklad: napisać (napísať) , jezioro (jazero), kochać (ľúbiť, milovať).

Dôraz na druhej slabike - príklady:
Výnimkou sú slová gréckeho pôvodu a slovesá končiace na -śmy, -ście, -bym, -by, -byś, -byśmy i -byście, kde dôraz (prízvuk) pripadá na tretiu slabiku od konca.

Napríklad: fizyka (fyzika), czytaliśmy (čítali sme), robilibyście (robili by ste).

Dôraz na tretej slabike - príklady:
Slabiky ci, si, ni, zi, dzi sa vyslovujú mäkko ale s výrazním i.

Napríklad: cis (tis), sito (sito), nigdy (nikdy), zima (zima), dziadek (dedko).

Príklady:
Existujú špeciálne dvojznaky - dż, ch, dź, rz, sz, cz - ktoré sa vyslovujú ako dž, ch, džj, ž, š, č.

Napríklad: dżdżownica (dážďovka), chleb (chlieb), źdźbło (steblo), rzeka (rieka), szum (šum), człowiek (človek).

Príklady:
Rz sa nevyslovuje ako ž či ř ale ako "rz" v niektorých slovách cudzieho i poľského pôvodu.

Napríklad: Tarzan, marznąć (mrznúť), mierzić (znechutiť, odradiť).

Príklady:Komentáre