"Polszczyzna" vs Polszczyzna - "Poľština" vs Poľština

Dostałam taki obrazek z pytaniem, czy Filip rozumie.
Oczywiście, to nie jest prawdziwa polszczyzna 
ale zabawna wymyślona wersja od naszych czeskich braci. 
Oboje się przy czytaniu porządnie zaśmialiśmy.

Dostala som takýto obrázok s otázkou, či Filip rozumie. 
Samozrejme, toto nie je reálna poľština 
ale zábavná vymyslená verzia od našich českých bratov. 
Obaja sme sa pri čítaní riadne nasmiali. 
A jak to naprawdę powiedzieć po polsku i słowacku?
Przynosimy wam prawdziwe tłumaczenie.
🤗😍🤗😜

A ako sa to povie naozaj po poľsky? 
Prinášame vám skutočný preklad. 
🤗😍🤗😜


Komentáre