Liczby od 0 do 10 - Čísla od 0 do 10

0 ZERO NULA
1 JEDEN JEDEN
2 DWA DVA
3 TRZY TRI
4 CZTERY ŠTYRI
5 PIĘĆ PÄŤ
6 SZEŚĆ ŠESŤ
7 SIEDEM SEDEM
8 OSIEM OSEM
9 DZIEWIĘĆ DEVÄŤ
10 DZIESIĘĆ DESAŤ

Komentáre