Przeprowadzka - Sťahovanie

Kiedy się Julka przeprowadzała, już po raz enty... :D :-/
Keď sa Julka sťahovala, už po n-tý krát... :D :-/
Komentáre