Príspevky

Odmiana czasownika byť - Časovanie slovesa być

Filipowe tradycyjne Święta Bożego Narodzenia

Julinkine tradičné rodinné Vianoce

Dominika Mirgová - Šťastné a veselé (tłumaczenie piosenki / preklad piesne)

Kayah - Ding Dong (tłumaczenie piosenki / preklad piesne)

Słowacka faktura ze słownikiem / Poľská faktúra so slovníkom

1. rocznica blogu // 1. výročie blogu

Dolina Bachledzka / Bachledová Dolina