Słowacki alfabet / Slovenská abecedaWielkie litery Małe litery Przykład Tłumaczenie
A a auto (auto) samochód (samochud)
Á á áno (aano) tak (tak)
Ä ä päť (peć) pięć (pjenč)
B b brána (braana) brama (brama)
C c citrón (citroon) cytryna (cytryna)
Č č čučoriedka (czuczoriedka) borówka (boruvka)
D d dom (dom) dom (dom)
Ď ď ďateľ (dziacielj) dzięcioł (deňťou)
Dz dz schôdza (schłodza) spotkanie (spotkánie)
džbán (dżbaan) dzban (dzbán)
E e elán (elaan) entuzjazm (entuziazm)
É é éra (eera) era (era)
F f film (film) film (film)
G g gunár (gunaar) gąsior (gounšior)
H h hračka (hraczka) zabawka (zabáfka)
Ch ch chlieb (chljeb) chleb (chlep)
I i ihla (ihla) igła (igua)
J j jablko (jablko) jabłko (jabuvko)
K k kniha (kniha) książka (kšióunžka)
L l láska (laaska) kochanie (kochanje)
Ľ ľ ľalia (ljalia) lilia (lilia)
Ĺ ĺ stĺp (stllp) kolumna (kolumna)
M m mačka (maczka) kot (kót)
N n národ (naarod) naród (narud)
Ň ň ňufák (niufaak) zwierzęcy nos (zvježency nos)
O o obed (obed) obiad (obiad)
Ó ó óda (ooda) oda (oda)
Ô ô môj (muoj) mój (muj)
P p pravda (prawda) prawda (pravda)
Q q IQ (i-kwee) IQ (aj-kju)
R r ruža (ruża) róża (ruža)
Ŕ ŕ tŕň (trrń) cierń (čierň)
S s Slnko (slnko) Słońce (suoňce)
Š š šiška (sziszka) szyszka (šyška)
T t topoľ (topolj) topola (topola)
Ť ť ťava (ciawa) wielbłąd (vielbuond)
U u ucho (ucho) ucho (ucho)
Ú ú úmysel (uumysel) zamiar (zamiar)
V v voda (woda) woda (voda)
W w web (web) web (web)
X x xylofón (ksylofoon) ksylofon (xylofon)
Y y byť (być) być (byť)
Ý ý dýchať (dyychać) oddychać (oddýchať)
Z z zadanie (zadanie) zadanie (zadanie)
Ž ž žart (żart) żart (žart)

Słowacki alfabet - nagranie:Przykładowe słowa - nagranie:Tłumaczenia - nagranie:Sylaby de, te, ne, le, di, ti, ni, li wymawia się miękko, tj. die, tie, nie, lie, dji, tji, nji, lji.
Na przykład: deti (dzieci), tekvica (dynia), nedeľa (niedziela), lečo (leczo), len (tylko), divadlo (teatr), kytica (bukiet), nikto (nikt), ticho (cicho), list (liść, list).
Przykłady:Wyjątkami są słowa pochodzenia obcego wzięte do języka słowackiego, które wymawia się twardo.
Na przykład: televizor (telewizor), demokracia (demokracja), telefón (telefon), tiger (tygrys), diktatúra (dyktatura), tinedžer (nastolatek), dirigent (dyrygent), december (grudzień).
Przykłady:Po literach i dwuznakach c, č, dz, dž, š, ž, j zawsze występuje miękkie i.
Na przykład: pocit (uczucie), cibuľa (cebula), čítať (czytać), život (życie), šikovný (zręczny), cudzí (cudzy).
Przykłady:Sylaby gy, hy, chy, ky, dy, ty, ny, ly zawsze wymawiane są twardo,
Na przykład: gymnázium (liceum), hygiena (higiena), chyba (błąd), kyvadlo (wahadło), dym (dym), tykať (mówić na ty), pekný (piękny), lyžica (łyżka).
Przykłady:Komentáre