Słowacka faktura ze słownikiem / Poľská faktúra so slovníkom


Słowacka faktura Poľská faktúra

Medzi Poľskom a Slovenskom je čulý obchodný ruch a preto si myslíme, že by Vás mohlo zaujímať ako správne vystaviť faktúru pre poľského a slovenského zákazníka. Prinášame teda slovíčka týkajúce sa fakturácie a vzor faktúry. Legislatíve sa nevenujeme, pretože tá sa môže meniť, v tejto oblasti je lepšie skamarátiť sa dobrým účtovníkom, ktorý vám poradí. ;-)

Między Polską i Słowacją jest żywy ruch handlowy i dlatego myślimy, że by Was mogło zainteresować jak poprawnie wystawić fakturę dla polskiego i słowackiego klienta. Przedstawiamy więc słowa związane z rozliczaniem i wzór faktury. Prawodawstwu nie poświęcamy uwagi, dlatego że to się może zmieniać, w tej kwestii lepiej jest zaznajomić się z dobrym księgowym, który wam poradzi. ;)poľsky słowacki
faktura faktúra
odbiorca odberateľ / príjemca*
SWIFT BIC
bank banka
konto (bankowe) (bankový) účet
REGON IČO
NIP DIČ
sprzedawca dodavatel
numer faktury číslo faktúry
numer telefonu / telefon telefónne číslo / telefón
data dátum
termin zapłaty splatné do
termin zapłaty splatnosť
nasze zlecenie naša objednávka
Państwa zlecenie Vaša objednávka
tytuł płatności platobný titul
strona internetowa webstránka
adres do wysyłki fakturačná adresa
Numer VAT IČ DPH
nota kredytowa opravný doklad / dobropis
nota debetowa opravný doklad / ťarchopis
data wykonania usługi deň dodania / dátum zdaniteľného plnenia
miejsce wykonania usługi miesto dodania služby
pieczątka pečiatka
siedziba (firmy) sídlo (firmy)
sposób zapłaty: płatność gotówką, przelew (bankowy) forma/spôsob úhrady: (platba)v hotovosti, (bankovým) prevodom
anulowanie faktury (anulowana faktura) storno faktúry (stornovaná faktúra)
oznaczenie dostawy (towaru - usługi) označenie dodávky (tovaru - služby)
cena jednostkowa jednotková cena
kurs kurz
cena bez VAT cena bez DPH
ilość množstvo
zaokrąglenie zaokrúhlenie
zaliczka (w fakturze) záloha (vo faktúre)
razem / cena całkowita spolu / celkom / celková cena
do zapłaty k úhrade
kontakt / osoba kontaktowa kontakt
zlecenie nr. (nr. = numer) / zamówienie nr. objednávka č. (č. = číslo)
nadawca odosielateľ
podpis podpis
uwaga poznámka
sprzedawca dodávateľ / predajca
anulowanie zlecenia / anulowanie zamówienia storno objednávky
anulowanie faktury / anulowana faktura storno faktúry / stornovaná faktúra
towar tovar
adres korespondencyjny poštová adresa
nabywca odberateľ / kupujúci
odwrotne obciążenie prenesenie daňovej povinnosti
miejsce wystawienia miesto vydania / miesto vystavenia
faktura zaliczkowa zálohová faktúra
załącznik príloha
wystawione przez vybavuje, vystavil


*Jak nabywca nie jest odbiorcą usługi czy towaru i znajduje się na fakturze i odbiorca, to w takim przypadku nazewnictwo się zmienia tak:
odberateľ = nabywca (kupuje i płaci za usługę / towar)
príjemca = odbiorca (dostaje usługę / towar)

*Ak odberateľ nie je príjemcom služby či tovaru a uvádza sa na faktúre aj príjemca, v takom prípade sa označenie mení takto:
nabywca = odberateľ (kupuje a platí službu / tovar)
odbiorca = príjemca (dostane službu / tovar)

słowacka faktura wzór, faktura słownik, polska faktura wzór, slovenská faktúra vzor, faktúra slovník, poľská faktúra slovník, faktura ze słowacji, faktura słowacja, faktura na słowacji, faktúra s poľska, faktúra v poľsku, faktúra poľsko,

Komentáre

 1. Fantastycznie! Bardzo mi się ten zestaw słówek przyda (w przyszłości:). W słownikach trudno znaleźć tego typu wyrażenia. Ďakujem! :)

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Nie ma za co, bardzo się cieszymy z tego :) życzymy sukcesów i mamy nadzieję, że nasz blog jeszcze się Pani nie raz przyda :) Pozdrawiamy (Filip)

   Odstrániť
  2. Ďakujeme za milé slová. Teší nás, že slovíčka využijete. Slovíčka k fakturácií a rôzne typy faktúr plánujeme časom pridávať. Skúste nás sledovať aj na facebooku, aby ste mali informácie o novinkách. :-) Krásny deň! (Julka)

   Odstrániť

Zverejnenie komentára